„Zaprojektuj Swój Zysk” – szkolenia nt. wzornictwa

„Zaprojektuj Swój Zysk” – szkolenia nt. wzornictwa

7 stycznia 2011 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Celem projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie i ulepszenie ich wzornictwa. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego została partnerem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w tym projekcie.

Zaprojektuj Swój Zysk - logoUmowa pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego a IWP ma na celu stworzenie odpowiedniego otoczenia biznesowego wspierającego innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

Uczestnictwo przedsiębiorców w projekcie pozwala między innymi na udział w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych [ tutaj wykaz i terminy tych szkoleń ]
nawiązanie współpracy z projektantami oraz z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy i budowę jej wizerunku jako firmy innowacyjnej. Korzyści dla przedsiębiorców z udziału w projekcie to wiedza z zakresu zarządzania nowym produktem wzorniczym, współpracy z projektantem oraz metodyki wdrażania nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 86 76 274 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytania na adres: [email protected], jak również na stronie www.zsz.com.pl

Zaprojektuj swój zysk - fragment plakatu

Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).

Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

Źródło: rarr.rzeszow.pl