[Rzeszów] Darmowe szkolenie z odpowiedzialnego biznesu

[Rzeszów] Darmowe szkolenie z odpowiedzialnego biznesu

11 maja 2012 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Ulotka csr Zwiększenie konkurencyjności regionów przez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)Społeczna odpowiedzialność biznesu to wciąż nowy i mało znany temat. Jest jednak szanas na zdobycie  solidnej dawki wiedzy na ten temat już 15.maja. Dzięki projektowi „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, można odbyć w Rzeszowie 3-dniowe szkolenie. Zapisy trwają.

Oto harmonogram spotkań (3 dni, w tygodniowych odstępach):
Dzień I: 15.05.2012
Dzień II: 22.05.2012
Dzień III: 29.05.2012

W ramach poszczególnych spotkań, będzie można poznać zagadnienia:

Dzień pierwszy:

  • definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000;
  • obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne;

Dzoeń drugi:

  • procesy wdrażania CSR
  • korzyści z wdrażania CSR

Dzień trzeci:

  • Monitorowanie i komunikowanie efektów CSR
  • CSR w Polsce – przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski
  • CSR jako źródło innowacji.
  • Kontrowersyjne praktyki – czy to co firmy promują jako CSR zawsze jest CSR.
  • Źródła finansowania projektów CSR
  • Źródła informacji o CSR

Wśród zagadnień także będzie można poznać międzynarodowe standardy i zasady CSR: ISO26000, ISO9000, ISO14000, SA8000, AA1000, EMAS, Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych czy  Zasady Okrągłego Stołu z Caux.

swiss contribution - Fundusz SzwajcarskiProjekt organizuje PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), przy udziale FIRMA  2000, w Rzeszowie w zorganizowaniu szkolenia uczestniczy też Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości.  Działania finansowane są przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – www.programszwajcarski.gov.pl ).

Aby zgłosić swój udział, najlepiej wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: http://register.pap.yum.pl/

Zdaniem Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP:

„Zgodnie z obowiązującymi definicjami społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, według której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska lub relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach”

„Aby zdobywać przewagę konkurencyjną i budować swój właściwy wizerunek nie wystarczą już działania reklamowe”

– przekonuje Małgorzata Jelińska z Departamentu Programów Pilotażowych PARP. I dodaje, że

„rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich firmach przyniesie im wymierne korzyści, nie tylko wizerunkowe, ale również ekonomiczne”.

Zgodnie z badaniem PARP na temat „Oceny stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” z grudnia 2011r, tylko 26% mikro i 36% małych firm wie i rozumie, czym jest CSR. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku firm dużych – 50% z nich deklaruje znajomość zagadnienia. Przedstawiciele PARP zapowiadają, że zdecydowanie będą dążyć do podniesienia tego poziomu.

Szczegóły dotyczące projektu i CSR dostępne są na stronie: www.csr.parp.gov.pl

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu w Rzeszowie, najlepiej wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: http://register.pap.yum.pl