Darmowy wyjazd na targi przemysłowe do Paryża. Zgłoszenia do 25.marca.

Darmowy wyjazd na targi przemysłowe do Paryża. Zgłoszenia do 25.marca.

11 marca 2013 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z Podkarpacia i działasz w branży przemysłowej, możesz wziąć udział w 100% dofianansowanym wyjeździe z Warszawy na targi do Paryża. Wydarzenie pod nazwą Midest 2013 odbędzie się między 19. a 22. listopada. To szansa, by zyskać zagraniczne kontrakty i zaoszczędzić ok. 1000 euro.

MIDEST PARYŻ 2013 dofinansowany wyjazd na targi Dofinansowanie obejmuje 100 proc. kosztów, jednak nie uwzględnia diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy. Oferta dotyczy producentów przemysłowych półproduktów ze wschodnich województw, którzy prowadzą działalność od minimum 18 miesięcy.

Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłowej Midest 2013 odbędą się w Paryżu od 19 do 22 listopada 2013 r.

Branże, do których skierowana jest oferta:

  • metalurgia, tworzywa, usługi przemysłowe i wyroby, przetwórstwo, odlewnictwo, uszlachetnianie, montaż półproduktów, elementy i komponenty, elektronika, elektryczność, mikrotechnika.

Wnioski należy składać do 25 marca 2013 r. do godz. 12.00. Wzory dokumentów i regulamin uczestnictwa na stronach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Regulamin uczestnictwa – MIDEST 2013
Zalacznik nr 1 – Wniosek o uczestnictwo MIDEST 2013
Zał. nr 2 – Informacja o pomocy de minimis MIDEST 2013
Zalacznik nr 3 – Sprawozdanie merytoryczne-MIDEST 2013
Zalacznik nr 4 – Wzor umowy MIDEST 2013
Zalacznik nr 5 – Zaświadczenie de minimis -wzór MIDEST 2013
Zalacznik nr 6 – Kryteria wyboru firm MIDEST 2013

Można je doręczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
z dopiskiem: BPW – MIDEST 2013

Wyjazd na te zagraniczne targi odbywa się w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, finansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej.