Darmowy wyjazd na targi przemysłowe do Paryża. Zgłoszenia do 25.marca.

Darmowy wyjazd na targi przemysłowe do Paryża. Zgłoszenia do 25.marca.

11 marca 2013 Wyłącz przez Krzysztof Tańcula
Reklama

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z Podkarpacia i działasz w branży przemysłowej, możesz wziąć udział w 100% dofianansowanym wyjeździe z Warszawy na targi do Paryża. Wydarzenie pod nazwą Midest 2013 odbędzie się między 19. a 22. listopada. To szansa, by zyskać zagraniczne kontrakty i zaoszczędzić ok. 1000 euro.

MIDEST PARYŻ 2013 dofinansowany wyjazd na targi Dofinansowanie obejmuje 100 proc. kosztów, jednak nie uwzględnia diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy. Oferta dotyczy producentów przemysłowych półproduktów ze wschodnich województw, którzy prowadzą działalność od minimum 18 miesięcy.

Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłowej Midest 2013 odbędą się w Paryżu od 19 do 22 listopada 2013 r.

Branże, do których skierowana jest oferta:

  • metalurgia, tworzywa, usługi przemysłowe i wyroby, przetwórstwo, odlewnictwo, uszlachetnianie, montaż półproduktów, elementy i komponenty, elektronika, elektryczność, mikrotechnika.

Wnioski należy składać do 25 marca 2013 r. do godz. 12.00. Wzory dokumentów i regulamin uczestnictwa na stronach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Regulamin uczestnictwa – MIDEST 2013
Zalacznik nr 1 – Wniosek o uczestnictwo MIDEST 2013
Zał. nr 2 – Informacja o pomocy de minimis MIDEST 2013
Zalacznik nr 3 – Sprawozdanie merytoryczne-MIDEST 2013
Zalacznik nr 4 – Wzor umowy MIDEST 2013
Zalacznik nr 5 – Zaświadczenie de minimis -wzór MIDEST 2013
Zalacznik nr 6 – Kryteria wyboru firm MIDEST 2013

Można je doręczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
z dopiskiem: BPW – MIDEST 2013

Wyjazd na te zagraniczne targi odbywa się w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, finansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej.