Dotacje na start 2024 Podkarpackie – start w PUP już w marcu

Dotacje na start 2024 Podkarpackie – start w PUP już w marcu

11 marca 2024 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Krótko: startują bezzwrotne dotacje na start firmy na Podkarpaciu w wysokości do 45242zł. Biura projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla osób w wieku 18-29lat są w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. Wnioski można składać od 19 do 25 marca.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które zamieszkują województwo podkarpackie.

Preferowane będą osoby zamieszkujące na obszarach objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto oraz zamieszkujące na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega oraz Przeworska.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w podanym naborze będą udzielane w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj. 45 242,16 zł. Założona kwota alokacji na nabór wynosi: 6 800 000,00 zł.

To nabór nr 7.3/1/2024 do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Jakie formy wsparcia daje dotacja na start z Urzędu Pracy w 2024roku?

Obok dotacji jednorazowej (dofinansowania na otwarcie działalności) zaplanowane formy wsparcia to m.in.:
Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb oraz opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika z uwzględnieniem posiadanych kompetencji oraz preferencji zawodowych predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej.
Ocena umiejętności cyfrowych oraz, w przypadku zaistnienia potrzeby, podniesienie poziomu tych kompetencji.
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej służące późniejszemu zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności.