Terminy naborów dotacje na e-usługi (POIG 8.1.) w 2013 roku

Terminy naborów dotacje na e-usługi (POIG 8.1.) w 2013 roku

31 stycznia 2013 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

W 2013 roku ogłoszone zostaną 3 rundy konkursu, wnioski będzie można złożyć najwcześniej w drugiej połowie lutego, kolejne edycje w maju i lipcu.

Rubberized binder clip © by drewgstephens

Terminy przedstawia tabela:

Działanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I. runda
4 lutego 2013 r.
18 lutego 2013 r. 1 marca 2013 r.
II. runda
18 kwietnia 2013 r.
6 maja 2013 r. 17 maja 2013 r.
III. runda
24 czerwca 2013 r.
8 lipca 2013 r. 19 lipca 2013 r.

Jak widać w tabeli, w 2013 roku wnioski o dotację na e-usługi można składać w lutym (do 1.marca), w maju (do 17.05.2013) i w lipcu (do 19.07.2013).