Wzmocnij markę i zmień ją na ekologiczną – za darmo!

Wzmocnij markę i zmień ją na ekologiczną – za darmo!

5 marca 2014 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Celem projektu „Silna Marka – Zielona Marka” jest dostarczenie firmom (MSP) rozwiązań proekologicznych, a dzięki temu zbudowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy. Efektem ma być wzmocnienie rynkowej pozycji firmy poprzez zaakcentowanie polityki i rozwiązań „eko”. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa indywidualnego we wdrażaniu nowych procedur, wszystko za darmo. Rekrutacja trwa do 14.kwietnia.

wizerunek firmy ekologicznej wsparcie szkolenie

Dzięki udziałowi w projekcie można otrzymać:

 • Doradztwo i szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków w danym zakresie
 • Udział w szkoleniach zgodnych z potrzebami firmy i kadry kierowniczej firmy
 • Możliwość wyboru terminu szkolenia, wspólnie uzgadniamy termin doradztwa
 • Uzyskanie indywidualnych programów usprawniających podejmowanie działań proekologicznych w firmie – a dzięki temu wzrost konkurencyjności firmy
 • Wsparcie kadry zarządzającej w trakcie indywidualnych konsultacji
 • Otwarcie ścieżki umożliwiającej otrzymanie przez firmy MŚP ekologicznego znaku promocyjnego, wyróżniającego firmę wśród konkurencji.
 • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania firmą z uwzględnieniem czynnika pro-ekologicznego.

Wsparcie ma charakter indywidualnych konsultacji (1 na 1) oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej/ pracowników przedsiębiorstw MŚP w danym zakresie poprzez udział w wybranych szkoleniach.

Zakres tematyczny szkoleń:

 • Ekologiczne zarządzanie firmą. Pogłębienie świadomości ekologicznej.
 • Jak zarządzać społeczną odpowiedzialnością MSP. Praktyki CSR w dziedzinie środowiska naturalnego.
 • Zielony marketing – budowanie ekologicznej marki i spójnego wizerunku z firmą.
 • Ekologia w miejscu pracy i ekologiczne miejsce pracy. Zielone biuro w praktyce.
 • Ekologiczne zarządzanie flotą pojazdów.
 • Ekologiczne standardy w MSP.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 2.1.1). Realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie nie ponoszą żadnych opłat.

Kontakt:
Specjalista ds. rekrutacji: Łukasz Drymajło – [email protected]; 505 867 465
Strona www: www.ZielonaM.pl

Terminy: Rekrutacja trwa do 14.kwietnia 2014r.
Umowy będą podpisywane w maju, start doradztwa i szkoleń zaplanowano w drugim półroczu 2014r (sierpień 2014 – luty 2015).

Liderem projektu „Silna Marka-Zielona Marka” jest firma szkoleniowa ITS Education Sp. z o.o. [Midwest] a Partnerem – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców [ZPP].
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.