Otwórz oczy na innowacje – rozpiszą za darmo scenariusze technologiczne

Otwórz oczy na innowacje – rozpiszą za darmo scenariusze technologiczne

4 marca 2014 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Do wzięcia za darmo są usługi rozpoznania nowych technologii i rozpisania scenariusza ich wdrażania, wraz z analizą wymaganych zasobów. Opracowany scenariusz może posłużyć jako dane do wniosku o przyszłe dotacje, dla ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku, ułatwić podejmowanie decyzji. Projekt potrwa do 31 grudnia 2015 roku.

scenariusz technologiczny dla firmy Rzeszów

Dla kogo scenariusze technologiczne?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa podkarpackiego (a także małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego), które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska.

scenariusze technologiczne dla MSP

Etapy projektu:

 1. Budowanie wstępnych scenariuszy technologicznych:
  – określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  – wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  – opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie danej firmy
 2. Budowanie rozszerzonych scenariuszy technologicznych:
  – bardziej szczegółowa analiza, wykonana przez ekspertów zewnętrznych,
 3. Konsultacje wdrożeniowe scenariusza technologicznego:
  – opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  – określenie zasobów finansowych,
  – określenie kwalifikacji personelu,
  – określenie parametrów technicznych,
  które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  – wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  – monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Projekt realizuje w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Jego tytuł to: „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.iph.krakow.pl/uploaded_files/FormularzZgloszeniowy.doc
Koordynator projektu – Danuta Borowska
Tel.: 12-428-92-53 / Kom. 0048 725293304
e-mail.: [email protected] ; [email protected]