Laboratorium Nestle w Rzeszowie podsumowuje pierwszy rok

Laboratorium Nestle w Rzeszowie podsumowuje pierwszy rok

5 maja 2014 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Działające od roku w Rzeszowie Centrum ds. Zapewnienia Jakości Badań (Nestlé Quality Assurance Center – NQAC) wykonało już ponad 50 tys. analiz dla ponad 20 fabryk z 8 europejskich krajów. Dodatkowo uzyskało najwyższą ocenę „A” w badaniach biegłości w zakresie parametrów mikrobiologicznych i chemicznych. laboratorium_nestle_rzeszowCentrum ds. Zapewnienia Jakości Badań w Rzeszowie zaczęło działać rok temu jako już 10-te centrum badawcze Nestlé w Europie. Zapewnia najnowocześniejszych bezpieczeństwo produkowanej żywności. Podobnie jak inne tego typu placówki Nestlé, centrum w Rzeszowie wspiera europejskie fabryki z podległego obszaru w badaniach laboratoryjnych produktów żywnościowych oraz dostarcza wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinie analiz chemicznych i mikrobiologicznych.

NQAC przez swój pierwszy rok działalności realizowało badania dla 20 zakładów produkcyjnych z 8 krajów południowo-wschodniej Europy: Polski, Grecji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czech, Słowacji, a także z rynku francuskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. W Polsce współpracuje z 6 fabrykami Nestlé: w Namysłowie, Kargowej, Kaliszu, Rzeszowie, Toruniu i Lubiczu. Centrum świadczy fachową pomoc przeprowadzając m.in. audyty z zakresu wymagań Bezpieczeństwa i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Po roku działalności NQAC posiada już 11 metod akredytowanych, w tym wszystkie z Laboratorium Analizy Instrumentalnej.

Pierwszy rok działalności centrum w Rzeszowie był dla nas dużym wyzwaniem, ale też ciekawym doświadczeniem. Stopniowo rozwijamy działania – zarówno jeśli chodzi o zakres metod badawczych jak i liczbę odbiorców, dla których wykonujemy analizy. Centrum aktualnie zatrudnia 28 specjalistów. W naszych planach jest dalszy rozwój centrum, a w 2014 roku wdrożenie nowych metod badawczych oraz rozszerzenie zakresu analiz dla funkcjonujących już metod. Planujemy również przedstawienie do Polskiego Centrum Akredytacji metod badawczych z obszaru mikrobiologii, a także akredytację metod chemicznych tak, aby nasze portfolio zawierało akredytowane analizy w kierunku wszystkich wartości odżywczych produktów – mówi Małgorzata Filar, Kierownik NQAC Rzeszów, Nestlé Polska S.A.

NQAC bierze udział w programie Europejska Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (ang. Nestlé Youth Employment Initiative), w którym umożliwia młodym absolwentom odbycie stażu i nabycie praktyki zawodowej.

Nestlé S.A. posiada największą wśród producentów żywności na świecie sieć ośrodków badawczych, którą tworzą 34 centra badawcze zatrudniające około 5 tys. specjalistów. Działalność firmy w zakresie badań i rozwoju, w tym istnienie rzeszowskiego centrum badawczego, wpisuje się w wyznawaną przez firmę filozofię Tworzenia Wspólnej Wartości. Oznacza ona prowadzenie odpowiedzialnego biznesu, z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa, oferowanie bezpiecznych produktów najwyższej jakości i tworzenie nowych miejsc pracy.