1200 zatrudnionych w 10 lat Mieleckiego Parku Przemysłowego i Melex przyjmie kolejnych

1200 zatrudnionych w 10 lat Mieleckiego Parku Przemysłowego i Melex przyjmie kolejnych

20 marca 2015 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Już od 10 lat Mielecki Park Przemysłowy działa na rzecz rozwoju gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia w regionie. Średnio tworzył jedno miejsce pracy co 3 dni! W tym roku pozwolenie na nową inwestycję otrzymał Melex.

mielecki park przemysłowy 10 lat

Nową lokalizacją MELEX będzie działka w Mieleckim Parku Przemysłowym na osiedlu Wojsław. Zarząd firmy planuje budowę hali produkcyjnej o powierzchni 3500 m2. Powstawać w niej będą pojazdy serii N.Car oraz wprowadzane właśnie na rynek modele serii 4xx. Wartość inwestycji szacowana jest na co najmniej 6,5 mln zł. Dodatkowo ponad milion złotych przeznaczone zostanie na zakup nowoczesnych maszyn do produkcji pojazdów elektrycznych. Dzięki tej inwestycji w firmie powstaną również nowe miejsca pracy.

Cały proces inwestycyjny ma się zakończyć do końca 2017 roku.

Mielecki Park Przemysłowy w liczbach

Na rozwój infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA pozyskała ponad 64 miliony złotych przy całkowitym koszcie inwestycji blisko 100 milionów złotych. Na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego działa 17 firm, które w okresie ostatnich 10 lat zrealizowały inwestycje na kwotę ponad 217 milionów złotych i utworzyły ponad 1220 nowych miejsc pracy.

Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym o powierzchni 108ha ustanowionym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku pozostałego na terenach po restrukturyzacji WSK-PZL Mielec. Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów inwestycyjnych.

Teren Mieleckiego Parku Przemysłowego podzielony jest na cztery obszary, które zostały objęte ulgami inwestycyjnymi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Na rozwój infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego w 2 etapach (2005-2008 i 2009-2013) ARR MARR SA pozyskała ze środków pomocowych ponad 64 milionów złotych przy całkowitym koszcie inwestycji blisko 100 milionów zł.

W latach 2005-2008 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec realizowała projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.