O dopłatę na „OCZKO WODNE” już można wnioskować!

O dopłatę na „OCZKO WODNE” już można wnioskować!

2 lipca 2020 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Ruszył program ochrony zasobów wody „Moja Woda” i wnioski można składać już od 1 lipca. Przyjmowane są obowiązkowo w obu formach – elektronicznej i papierowej w Rzeszowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.oczka wodne pieniadze doplata

Na czym polega dotacja na OCZKO WODNE?

Program „Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wody (deszczówki, zmarzlin) poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Pozwala zakupić wszystko co związane z zatrzymaniem i wykorzystaniem tej wody.

Co można kupić w programie „MOJA WODA” – Tylko OCZKO WODNE?

Dopłaty są do zatrzymywania wody opadowej w obrębie domu-działki, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

doplaty oczko wodne dotacja moja woda

ILE pieniędzy dotacji można dostać na OCZKO WODNE?

Dofinansowanie może stanowić 80 procent projektu, do kwoty 5 tysięcy złotych. To znaczy, że najbardziej opłacalne jest dla instalacji do kwoty 6250 zł, natomiast kosztujące więcej także wchodzą w grę, np. przy 10 tysiącach złotych dopłata będzie stanowić maksymalnie 50 procent kosztów – 5 tysięcy.

KTO może uzyskać środki na przydomową retencję?

Pieniądze są dla osób fizycznych, nie dla firm czy instytucji, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program ma na celu DOFINANSOWANIA RETENCJI WÓD OPADOWYCH przy domach. czyli ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

doplaty oczko woda retencja ile na co

Do kiedy – jaki jest termin wniosków o OCZKO WODNE?

Wnioskować o dopłatę można cały czas, do końca maja 2024 roku. Liczony jest od dnia 01.07.2020 r.. Może zakończyć się, gdy skończą się środki.

Gdzie składać wnioski w programie MOJA WODA?

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/922-informacje-ogolne-o-pp-moja-woda

Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

W przypadku kwestii budzących wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z następującymi osobami z WFOŚiGW w godzinach: