280 milionów wsparcia dla firm od Urzędu Marszałkowskiego [#koronawirus]

280 milionów wsparcia dla firm od Urzędu Marszałkowskiego [#koronawirus]

24 marca 2020 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Samorząd Województwa zadecydował o przekazaniu środków z RPO na walkę z konsekwencjami epidemii, jest po konsultacjach ze stroną unijną i ministerstwami. Będą to 220 milionów na pożyczki obrotowe z uproszczonymi procedurami w Podkarpackim Funduszu Rozwoju i pomoc EFS na wynagrodzenia.

koronawirus ratunek wsparcie dla firm podkarpackie dotacja dofinansowanie

Pożyczki mają być niskooprocentowane, na preferencyjnych warunkach. Na środki obrotowe, dla małych i średnich przedsiębiorców z Podkarpacia. Mają zostać skierowane jako uzupełnienie instrumentów, które realizowane są już przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Jak powiedział Marszałek Ortyl:

Będziemy chcieli uprościć procedury rozliczania środków, pozyskiwania funduszy(…) rozpoczęliśmy uzgodnienia z Komisją Europejska i ministerstwem, niezbędne ustalenia co do zakupów. To jest kwestia tygodni, jak ruszy pomoc dla MŚP

Środki na utrzymanie miejsc pracy – 60 mln

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada się pomoc na utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie pracodawców przez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MSP oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w największym stopniu zostali lub zostaną dotknięci skutkami kryzysu wywołanego epidemią choroby COVID-19.