Dofinansowane studia podyplomowe w Rzeszowie – rekrutacja do 31.stycznia

Dofinansowane studia podyplomowe w Rzeszowie – rekrutacja do 31.stycznia

12 stycznia 2011 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Do końca stycznia można zapisać się na dofinansowane studia podyplomowe, które uruchamia . Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kosztują jedyne 828,50 zł. Projekt obejmuje kierunki związane z informatyką, a w programie studiów są prestiżowe kursy i certyfikaty.

Dofinansowane studia podyplomowe - logo

Wsparcie może uzyskać w sumie 448 osób zatrudnionych w momencie rekrutacji na podstawie umowy o pracę (także w niepełnym wymiarze godzin), istnieje też furtka dla współpracujących na podstawie umów o dzieło i zlecenie. Wymagane jest wykształcenie wyższe – minimum licencjat.

Absolwenci studiów otrzymają:

  • certyfikaty ukończenia autoryzowanych szkoleń czołowych firm informatycznych (jak Cisco, Microsoft, Novell oraz Sun).
  • opłacone międzynarodowe egzaminy certyfikujące, takie jak: CCNA, MCTS, NCLA, SCJP, ECDL, EBC*L, IPMA.
  • komplet oryginalnych materiałów szkoleniowych
  • zwrot kosztów za dojazdy
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poszczególne kierunki adresowane są do:

  1. Pracowników biurowych i administracyjnych – kierunek Informatyka Stosowana – słuchacze uzyskują certyfikat ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy), tematyka zajęć obejmuje system Windows, wykorzystanie pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), obsługę Internetu, grafikę komputerową (Corel Draw), systemy Finansowo-Księgowe oraz Kadrowo-Płacowe, sieci komputerowe oraz  elementy programowania;
  2. Osób, które planują zawodowo zajmować się informatyką lub już pracują na stanowisku informatyka i chcą poszerzyć swoją wiedzę (kierunki: Systemy i Sieci Komputerowe, Inżynieria Oprogramowania, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych).Studia kierowane są do pracowników z branży IT, służb finansowo-księgowych oraz pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Projekt studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie „Studia podyplomowe źródłem wiedzy pracowników przedsiębiorstw” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zatwierdzony do wdrażania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Studia są dofinansowane w 80% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy ponoszą tylko 20% kosztów).

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2011 r.

Więcej szczegółów na stronie: http://podyplomowe.wsiz.rzeszow.pl/ oraz pod numerem telefonu (17) 866 13 13.