Rzeszów: 14.08.2012 – jak zdobyć 4 do nawet 20 mln zł na wdrożenie swojego wynalazku

Rzeszów: 14.08.2012 – jak zdobyć 4 do nawet 20 mln zł na wdrożenie swojego wynalazku

7 sierpnia 2012 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej”Masz wynalazek, potrzebujesz na jego wdrożenie od 4 do 20 mln zł i możesz zgromadzić drugie tyle własnych środków? To  dla Ciebie jest program „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej”. Właśnie rusza jego pilotażowa edycja. Wnioski można składać do 14.września, a 14.sierpnia odbędzie się w Rzeszowie spotkanie informacyjne.

W tej edycji projektu (czyli w ramach Pilotażu) dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej wynalazku:

  1. objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej,
  2. na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej)
  3. uprawdopodabniające spełnienie kryterium: nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 20 mln PLN. Intensywność wsparcia to 50% wydatków. Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN.

Regionalną Instytucją Finansującą jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej szczegółów programu na stronach PARP: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977

Spotkanie informacyjne w Rzeszowie – 14.sierpnia

Dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie swojego projektu w ramach tego konkursu RARR i PARP organizują spotkanie pt:

„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Prezentację poprowadzi Izabela Banaś z Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i omówi następujące zagadnienia:

• Ogólne zasady konkursu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej”
• Zasady udzielania wsparcia finansowego,
• Wydatki kwalifikowane do wsparcia,
• kryteria merytoryczne
• procedura składania wniosków – zasady i sposoby,
• zasady oceny wniosków.

Miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Sala nr 209 (I piętro) (Ul. Szopena 51, Rzeszów).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 14 sierpnia 2012 r. godz. 10.00
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu: do 9 sierpnia 2012 r.

• telefonicznie: Agata Szostek, tel. 17 86 76 227.
• na adres e-mail: [email protected] (podając dane: Imię,  Nazwisko, Instytucja (nazwa), Ulica, Kod, Miejscowość, Telefon (wraz z nr kier.), Email)