Otwórz firmę przed 25 rokiem życia z dotacją 40 tysięcy złotych

3 października 2012 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Stowarzyszenie ProCarpathia z Rzeszowa rozpocznie w listopadzie przyjmowanie zgłoszeń do projektu PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! w działaniu 6.2 POKL. Młodzi ludzie uzyskają szkolenia, wsparcie nowej firmy dotacją do wysokości 40 tysięcy złotych wraz ze wsparciem przepływu pieniężnego w wysokości 1500 zł miesięcznie.
Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają osoby zameldowane w powiatach o najwyższych wskaźnikach bezrobocia (powiaty przeworski, ropczycko-sędziszowski, dębicki) lub przemyski oraz na otwarcie działalności, gdzie firm jest najmniej (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, strzyżowski).
To projekt skierowany do (kryteria obowiązkowe):
– pełnoletnich osób przed 25 rokiem życia;
– zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy
– zamieszkujących woj. podkarpackie
– które zdecydują się rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia,
– które od 2008 roku nie dostały dotacji na otwarcie firmy, ani od 12 miesięcy nie miały zarejestrowanej na siebie firmy.
Na dodatkowe punkty w rekrutacji mogą liczyć osoby:
– bezrobotne (zarejestrowane w PUP) dłużej niż 12 miesięcy.
– zameldowane w powiatach o najwyższym bezrobociu: przeworski, ropczycko-sędziszowski, dębicki lub przemyski,
– planujące prowadzenie działalności w powiatach o najniższym nasyceniu przedsiębiorczością: bieszczadzkim, brzozowskim lub strzyżowskim,
– planujące działalność w sektorach usługi lub produkcji,
Formy wsparcia w projekcie:
– szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
– doradztwo
– bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 000,00 zł (dla 64 osób)
– wsparcie w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie przez 6 miesięcy (dla 64 osób)
Rekrutacja uczestników projektu zakłada przeprowadzenie 2 naborów w terminach:
  • 1 nabór – listopad/grudzień 2012 (40 miejsc w projekcie)
  • 2 nabór – kwiecień 2013 (40 miejsc w projekcie)
Wszelkie informacje oraz przyjmowanie kart zgłoszeniowych:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 6/319, pokój 318,
nr telefonu: 17 8623493.