Ruszył nabór wniosków 8.1 POIG – dofinansowanie e-biznesu na Podkarpaciu do 700 tysięcy złotych

19 listopada 2012 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Między 19. listopada, a 14 grudnia przyjmowane są wnioski o dofinansowanie na nowe e-usługi w kwocie do 700 tysięcy złotych. W przypadku firm z Podkarpacia, dopuszczalny jest termin ich istnienia do 2 lat.

O programie POIG 8.1.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – III konkurs 2012 roku organizuje PARP (POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl do 14 grudnia 2012 r.  do godziny 16:30:00 (termin złożenia – kolejność składania wniosków POIG nie gra roli).

Działanie 8.1 polega na dofinansowaniu projektów, których efektem będzie świadczenie e-usługi, mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do ich świadczenia, wszystko w ramach gospodarki elektronicznej. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi. Wsparcie trwa maksymalnie 24 miesiące.

Staraj się, jeśli Twój staż w biznesie jest krótszy niż 2 lata*

(przed upływem 2 lat od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.)

* – z tak długiego limitu mogą korzystać wnioskodawcy z wybranych województw, w tym z Podkarpacia.

Można złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Więcej informacji o naborze POIG tutaj.