Szukasz strefy ekonomicznej? ARP ma nowy szyld… i fundusze

Szukasz strefy ekonomicznej? ARP ma nowy szyld… i fundusze

19 grudnia 2014 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Agencja Rozwoju Przemysłu ma nową identyfikację wizualną, a zatem i logotyp. Przerobiła też strony internetowe i logotypy oddziałów, czytaj Stref Ekonomicznych. Zmiana nie jest tylko estetyczna – towarzyszy nowej Strategii działania Agencji i powstaniu funduszu Venture. Zobacz jak się prezentuje!

Zmiana pojawiła się z początkiem grudnia, logo to 3 małe litery, nowoczesną typografią  Charakterystyczny dla nowego znaku jest okrąg. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru z wyróżnionym początkiem i końcem symbolizuje proces – od pomysłu do przemysłu. Zadaniem nowego systemu identyfikacji jest wzmocnienie rozpoznawalności marki ARP.

arp logotyp strategia venture capital Najważniejszym elementem systemu jest nowoczesne logo, umieszczone w sterylnie białej przestrzeni. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru symbolizuje proces – z wyróżnionym początkiem i końcem. Oznacza też ciągłe i konsekwentne działania ARP, które zwiększają wartość polskiego przemysłu. Znak jest nowoczesny i dynamiczny. Odzwierciedla wartości, którymi kierować się będzie spółka. Buduje też spójny wizerunek ARP, w obrębie której funkcjonuje w tej chwili aż sześć różnych systemów identyfikacji wizualnej. W zależności od oddziału, logo zostało więc opatrzone dodatkowym symbolem danej jednostki. Autorem nowego znaku ARP jest Agencja BNA (Brand New Attitude).

Jak czytamy w aktualnościach Agencji:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową identyfikację wizualną. Modernizacja wizerunku to znak zmian, jakie już zachodzą i zajdą w firmie w najbliższych latach.
Nowa identyfikacja wizualna jest wprowadzana równocześnie z ogłoszeniem „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r.”. Zgodnie z jej założeniami, spółka poszerza swój obszar działania. Prócz restrukturyzacji i inwestycji, ważną rolę będzie odgrywało wsparcie innowacji i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Podstawą do zmian wizerunku były wnioski z badań wizerunkowych z przełomu 2012 i 2013 roku.

ARP uruchomiła także nową stronę internetową: www.arp.pl. Została podzielona na trzy sfery – trzy filary strategii ARP: innowacji, restrukturyzacji i inwestycji.

Nowa strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – mniejsi klienci i innowacje

ARP S.A. nie zaprzestaje dotychczasowej działalności w ramach pomocy publicznej, wsparcia restrukturyzacji i rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zwiększone zostało jednak znaczenie rozwoju innowacji, celem zwiększania konkurencyjności – takie są kierunki do 2020 roku.

Od teraz misja ARP brzmi: „Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.”

Na stare i nowe kierunki („równorzędne filary”) planuje wydać ponad 3 miliardy złotych. 1,3 mld na innowacje, 1,8 mld na restrukturyzacje i rozwój przedsiębiorstw, przewiduje też środki na kierunek Inwestycje – tu rozwój Stref (jak czytamy w informacji ARP: rozwój SSE EURO PARK Mielec i TSSE WISŁOSAN oraz wydatki na nowo stworzone Fundusze Inwestycyjne Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) wyniosą ponad 160 mln zł, a poprzez inwestycje, efekty synergii oraz efektywne zarządzanie aktywami w ramach FIZAN oraz SSE, zwiększy ich wartość do 2020 r. o ok. 0,2 mld złotych).

Nowe usługi dla innowacji – własny „Ekosystem”, „Broker” i „Venture”

Chcąc efektywnie wspierać działalność innowacyjną, ARP S.A. zmiany zaczęła od siebie. Wprowadza nowy model zarządzania oparty na kulturze innowacyjności. Zakłada on m.in. elastyczność działania i zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko wewnątrz Grupy ARP, ale również na zewnątrz poprzez środowiska innowacyjne. – czytamy na w aktualnościach ARP.

Nowości w Agencji Rozwoju Przemysłu to:

  • EKOSYSTEM ARP – na potrzeby małego i dużego przemysłu zapewni środki finansowe na rozwój oraz branżowe wsparcie w zakresie powstania, adaptacji i rozwoju produktów innowacyjnych. Ekosystem ten wytworzy na bazie swoich spółek, organizacji, instytucji powiązanych i współzależnych oraz instytucji partnerskich.
  • Broker innowacji – platforma transferu technologii. Jego głównym zadaniem będzie kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu komercjalizacji. W bazie Brokera innowacji znajdą się informacje na temat: dostępnych technologii, patentów, licencji oraz możliwych obszarów ich zastosowania, a także o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw. Ma to być jedna z kluczowych nowych usług.
  • ARP Venture – ta nowa spółka, która będzie inwestować w projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej. ARP Venture zapewni środki finansowe na wybrane inwestycje w innowacje oraz aktywne wsparcie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Projekty będą finansowane m.in. z kapitału pochodzącego od właściciela innowacji i ze środków własnych Agencji. Wsparcie kapitałowe rzędu 5-15 mln zł przy założeniu objęcia do 30 procent udziałów w okresie inwestycji do 5 lat. Pula funduszu to ponad 300 mln złotych.
    Tym projektem, stawiając na innowacje, ARP zdecydowanie bardziej niż do tej pory otwiera się na kooperację z firmami z sektora MŚP.

logotyp strefy ekonomicznej arp agencja rozwoju przemysłu mielec wisłosan baranów krasiczyn