Kiedy przysługuje praca zdalna? Poznaj, co nowe przepisy o pracy zdalnej w 2023 roku

Kiedy przysługuje praca zdalna? Poznaj, co nowe przepisy o pracy zdalnej w 2023 roku

13 stycznia 2023 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula
Fot. Stefan Coders, Pexels.com

Już od 1 marca 2023 zaczną obowiązywać nowe regulacje, właściwie wprowadzające do Kodeksu Pracy termin pracy zdalnej. Regulują m.in. refundacje, kwestie lokalizacji, decyzji o rozpoczęciu i wycofaniu, a także kontrolę i przypadki szczególne.

Najważniejsze regulacje pracy zdalnej w nowym prawie to:

  • Przymus pracy zdalnej tylko w czasie epidemii i 3 miesiące po nim, z dwudniowym terminem powrotu do stacjonarnej
  • Możliwość pracy zdalnej tylko na wniosek pracownika, tylko we wskazanej lokalizacji
    Pracodawca nie może odmówić rodzicom dzieci do lat 4, będącym w ciąży, będącym rodzicem dziecka w ciąży, opiekującym się niepełnosprawnymi i innymi osobami,
  • Możliwość pracy zdalnej na żądanie pracownika łącznie 24 dni w roku, uzasadnia pracownik
  • Obowiązek refundacji kosztów: prądu i usług telekomunikacyjnych, także wykorzystania własnego sprzętu, zapewnienia szkoleń, konserwacji sprzętu itp.
  • Sposoby kontroli pracy zdalnej – do ustalenia przez firmę
  • Na negocjacje pracy zdalnej maksymalnie 30 dni – w razie nie dojścia do porozumienia to maksymalny termin wejścia w życie
Fot. mart production, Pexels