Odpowiedzialny społecznie biznes na Podkarpaciu? – cz. 2

Odpowiedzialny społecznie biznes na Podkarpaciu? – cz. 2

2 maja 2011 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Po części 1. dodaję jeszcze 2 informacje: o projekcie „Odpowiedzialne Podkarpacie” oraz debacie – spotkaniu na  temat CSR – 17.maja w Rzeszowie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, według której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami.
Bycie odpowiedzialną firmą nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych, ale zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowanie.

Odpowiedzialne Podkarpacie - logo projektuProjekt „Odpowiedzialne Podkarpacie”

W ramach projektu trwającego przez cały 2011 rok, powstanie m.in. strona internetowa na temat CSR i Flexicurity, a we wszystkich powiatach województwa odbędą się seminaria (na ten moment jedynie 3 w marcu).
Organizatorzy zlecą badania oczekiwań względem CSR i idei Flexicurity w województwie. Całości będzie towarzyszyć kampania reklamowa.

Organizatorem projektu są 3 instytucje:

  • NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie (Lider Partnerstwa) w Krośnie,
  • Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie,
  • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle.

Ciekawi mnie, jaki będzie odbiór w regionie będzie mieć promocja Flexicurity, czyli elastycznego i bezpiecznego dla pracowników zatrudnienia, często w nietypowych formach  (od słów flexibility (elastyczność) + security (bezpieczeństwo). Koncepcję popiera Unia Europejska, stąd zresztą projekt uzyskał dofinansowanie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności).

Więcej informacji na stronie odpowiedzialnepodkarpacie.pl i w przygotowanym o projekcie filmie:

Odpowiedzialne Podkarpacie przez TV_obiektyw

Parasol odpowiedzialnego biznesu w praktyce – 17.05.2011

To impreza organizowana w Rzeszowie w ramach Biznesowego maja na uniwersytecie Rzeszowskim (więcej o całej tej imprezie w kolejnym wpisie). W programie:

14:00 Debata „Odpowiedzialny Biznes – Praktyka w teorii” – Icam Haus Hotel, Al. Rejtana 1

Prelegentami będą:
Magdalena Andrejczuk – Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
Aneta Ziomek Dyrektor Oddziału Rzeszów BZWBK
Bożena Kwasnowska – Krok Dziennikarz Radia ESKI
Grzegorz Kolasiński Przewodniczący Samorządu Studentów UR
Moderują: Kamila Harasik i Kamil Cwynar

Zgłoszenia uczestniczenia w debacie należy przesyłać na adres [email protected] z dopiskiem „debata” oraz danymi kontaktowymi.

Imprezę zakończą warsztaty:

17:00 – 18:30 „Praktyka z BZWBK”
Główny budynek UR – sala 101 I piętro/Al. Rejtana 16c

http://www.odpowiedzialnepodkarpacie.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=4